Testimonies of One Generation (DVD)

Evangelical Conference
Special Price $17.33 Regular Price $19.26
  • ISBN :7770200006722
  • Format :DVD
  • Pricing Attribute :Normal
  • Run Time :532
  • Publisher :Miscellaneous
  • Author :China Soul

Description :The conference of the Testimonies of One Generation sponsored by China Soul for Christ Foundation and Spring Camp Bay Area was documented in a series of three DVDs.

The evening of December 6, 2008 DVD is two hours and forty two minutes in length; it includes testimonies by Liu Tongsu, Hu Yuanqi, Zhao Li, Sun Haiyin, Lu Lipin, Sun Botao, Gao Weichuan, Qiu Lin, Nin Zi, Xiao Min, Su Baida, Fan Xuede, Zhang Boli, Yuan Zheng, Xu Zhiqiu, Feng Wei, Zhang Zhigang, Liu Xinru, and Yuan Zhiming.

The Evening of December 7, 2008 DVD is two hours and twenty-six minutes long; it includes testimonies by Wang Zhijun, Qu Jinlin, Sun Xinming, Du Weiwei, A Feng, Hong Yujian, Xiaomin, Liu Mingyao, Xiong Yan, Liu Xinru, Zhao Xiaoan, Zhang Lujia, Gong mingpeng, Tang Kai, Liu Xin, Yuan Zheng, and Feng Bincheng.

The Prayer Meetings from December 5 to December 7, 2008 DVD is three Hours and forty five minutes; it includes Friday evening prayer meeting, Saturday morning testimonies, the Sunday sermon and prayers at the beach. Prayers are given by Yu Ligong, Liu Tong, Bian Yunbo, Rong Baoluo, Su Wenfeng, Wang Guangqi, Zhou Dawei, Wang Weicheng, Jiang Xiuqing, Yuan Xiong, Guan Guorei, Wang Yongxin. Xiao Min, Sun Haiyin, Lu Liping, Yuan Zheng, Jin Richeng, Cui Quan, Wang Lei, Zhao Xiao, Yu Jie, and Wang Yi.